MOHAIR – CAMPANIA SCIASCINOSO IGT

582.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích