Rượu vang Morning Fog Chardonnay

706.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích