Rượu vang 68 1,5 L

  435.000 

  Giống nho

  Phân loại rượu

  Quốc gia

  Vùng

  Thể tích