Rượu vang Alta Gamma Cabernet Sauvignon

  233.000 

  Giống nho

  Phân loại rượu

  Quốc gia

  Thể tích

  Vùng