Rượu vang Au Sommet

  13.230.000 

  Giống nho

  Phân loại rượu

  Quốc gia

  Vùng

  Thể tích