Rượu vang Aussieres Chardonnay

578.000 

Giống nho

Quốc gia

Vùng

Phân loại rượu

Thể tích