Rượu vang Aussieres Chardonnay

516.000 

Giống nho

Quốc gia

Vùng

Phân loại rượu

Thể tích