Rượu vang Barefoot Cabernet Sauvignon

382.500 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích