Rượu vang Barefoot Merlot

402.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích