Rượu vang Cantagua Reserva Cabernet Sauvignon

    Giống nho

    Phân loại rượu

    Quốc gia

    Vùng

    Thể tích