Rượu vang Carta Vieja Gran Reserva Cabernet Sauvignon

520.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích