Rượu vang Carta Vieja Reserva Cabernet Sauvignon

325.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích