Rượu vang Champagne Duval-Leroy Femme De Champagne 1996

17.200.000 

Giống nho

,

Quốc gia

Vùng

Thể tích

Phân loại rượu

,