Rượu vang Champagne Femme de Champagne Brut Grand Cru

4.300.000 

Giống nho

Quốc gia

Phân loại rượu

,

Vùng

Thể tích