Rượu vang Champagne Femme de Champagne Grand Cru 2002

9.820.000 

Giống nho

,

Phân loại rượu

,

Quốc gia

Vùng

Thể tích