Rượu vang Chateau Les Grandes Murailles 2010

  5.713.000 

  Giống nho

  Phân loại rượu

  Quốc gia

  Vùng

  Thể tích