Rượu vang Chateau Marquis d’ Alesme

3.120.000 

Giống nho

, , ,

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích