Rượu vang Chateau Phelan Segur

5.564.000 

Giống nho

, ,

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích