Rượu vang Chateau Leret Monpezat 2009

  2.723.000 

  Giống nho

  Phân loại rượu

  Quốc gia

  Vùng

  Thể tích