Rượu vang Condado de Haza

918.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích