Rượu vang Cono Sur 20 Barrel Cabernet Sauvignon Tinto

1.307.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích