Rượu vang Coup de Foudre

  7.161.000 

  Giống nho

  Phân loại rượu

  Quốc gia

  Vùng

  Thể tích