Rượu vang Da Cabernet Sauvignon Reserve

536.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích