Rượu vang Da Cabernet Sauvignon

358.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích