Rượu vang Da Syrah Reserve 2016

536.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích