Rượu vang Da Syrah Reserve 2017

468.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích