Rượu vang Dom Perignon

  11.327.000 

  Giống nho

  Phân loại rượu

  Quốc gia

  Vùng

  Thể tích