Rượu vang Four Cousins Collection Cabernet Sauvignon

236.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích