Rượu vang Gallo Family Merlot

358.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích