Rượu vang Gallo Family Sauvignon Blanc

358.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích