Rượu vang Gallo Signature Dry Creek Valley

1.710.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích