Rượu vang Gianni Gagliardo Barolo Castelletto Serre

2.900.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích