Rượu vang Gianni Gagliardo Barolo Lazzarito Vigna Preve

4.120.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích