Rượu vang Gianni Gagliardo Barolo Preve

4.350.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích