Rượu vang Gianni Gagliardo Barolo Riserva Cannubi

7.161.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích