Rượu vang Gianni Gagliardo Barolo Serre

2.793.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích