Rượu vang Grey Ultra Limited Release

1.204.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích