Rượu vang Hentley Farm The Beauty Shiraz/Viognier

1.517.000 

Giống nho

,

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích