Rượu vang Kidia Classico Cabernet Sauvignon

250.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích