Rượu vang Laurent Miquel Bardou Saint Chinian

1.195.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích