Rượu vang Legende Bordeaux Blanc

638.000 

Giống nho

,

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích