Rượu vang Legende St Emillon

1.327.000 

Giống nho

,

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích