Rượu vang Les Forts de Latour

23.652.000 

Giống nho

,

Phân loại rượu

Vùng

Thể tích