Rượu vang Les Greffieux (Chapoutier)

  8.445.000 

  Giống nho

  Phân loại rượu

  Quốc gia

  Vùng

  Thể tích