Rượu vang Les Griffons de Pichon Baron

  2.432.000 

  Giống nho

  ,

  Phân loại rượu

  Quốc gia

  Vùng

  Thể tích