Rượu vang Les Griffons de Pichon Baron

2.680.000 

Giống nho

,

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích