Rượu vang Les Pagodes de Cos

  2.637.000 

  Giống nho

  , ,

  Phân loại rượu

  Quốc gia

  Vùng

  Thể tích