Rượu vang Les Pagodes de Cos

2.650.000 

Giống nho

, ,

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích