Rượu vang Los Vascos Cabernet Sauvignon

662.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích