Rượu vang Los Vascos Grand Reserve

916.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích