Rượu vang Los Vascos Sauvignon Blanc

736.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích