Rượu vang Lunta Torrontes 2021

580.000 

Thể tích

Phân loại rượu

Giống nho

Quốc gia

Vùng