Rượu vang Magnus

630.000 

Giống nho

,

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích